Uitvaartspreker

Persoonlijk betrokkenheid

Een uitvaartspreker, ook wel bekend als een ceremonieleider of ritueelbegeleider, is iemand die een centrale rol speelt bij het leiden en organiseren van een uitvaartdienst. De taak van een uitvaartspreker is om de plechtigheid te begeleiden, een sfeer van respect en waardigheid te creëren, en de nabestaanden te ondersteunen tijdens het afscheidsproces.

 Liesbeth van Berkel-Vollenbroek

Het leven, het verhaal, het afscheid.

Als uitvaartspreekster word ik gevraagd om het levensverhaal van de overledene te schrijven en voor te dragen. Bij u thuis aan tafel komen alle facetten van het leven van degene waarvan u afscheid moet nemen naar voren. Iedere keer weer ben ik onder de indruk van de verhalen die er verteld worden, mooie verhalen, verdrietige verhalen, bijzondere verhalen.

De toespraak die ik schrijf moet herkenbaar zijn voor de familie, het moet herinneringen los maken, een glimlach op het gezicht toveren en emoties losmaken. Het is ook mogelijk om de toespraak in het Twents of Engels voor te dragen.

Na afloop van de plechtigheid krijgt u van mij een boekje met daarin het levensverhaal van de overledene. Het is de familiegeschiedenis die op papier staat zodat het nooit verloren gaat. Dat het bewaard mag blijven als een stukje geschiedenis voor de toekomst!

Regien Busschers

“Hebben jullie behoefte aan een spreker?”

Dat is de vraag die Edwin en Han van Edwin Kist Uitvaartverzorging misschien aan u gaan stellen in het eerste gesprek na het overlijden van iemand die u lief is.

Mijn naam is Regien Busschers en ik ben sinds 2016 ceremoniespreker bij uitvaarten.

Wat kan ik als spreker toevoegen aan alle diensten die het team van Edwin al aan u aanbieden?

Edwin Kist Uitvaartverzorging is vooral verantwoordelijk voor het grote geheel van de uitvaart. Als ceremoniespreker ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van de afscheidsdienst in het crematorium of welke andere plek u verkiest, wanneer er daarvoor geen geestelijke in aanmerking komt.

Daarvoor kom ik op gesprek bij u thuis om samen met u en uw naasten het draaiboek te maken van die dienst. Met mijn ervaring en creativiteit buig ik iedere uitvaartdienst zo dat deze als een warme jas om u heen valt. Zelf spreken, zingen of muziek maken, helpen bij het schrijven van teksten, de groten en kleintjes een aandeel geven, meedenken over de muziekkeuze, meedenken over de ritueeltjes en belangrijke momenten in de dienst; ik begeleidt in al deze facetten.

Indien gewenst schrijf ik ook de verhalen die vertellen wie de overledene is geweest; het levensverhaal.

In de dagen tot aan de uitvaart houden we intens contact via mail, app en telefoon en zult u altijd mijn teksten kunnen lezen en beoordelen. Samen maken we er een passend geheel van. Pas als alles naar wens is stap ik naar de achtergrond. Daarna ontmoeten wij elkaar opnieuw op de dag van de uitvaart en zal ik de dienst begeleiden.

 

Wat voeg ik toe?

Door met mij samen te werken kan ieder binnen het team van Edwin Kist dát doen wat hij of zij het beste kan; Edwin en zijn team logistiek en ik inhoudelijk en met woorden. Samen vormen we een sterk team dat u ontzorgt in een emotionele week.

Mijn sterke punten?

Naast spreken in onze Nederlandse taal beheers ik ook ons mooie Twentse Dialect. Dat kan namelijk ook; een gehele of gedeeltelijke dienst in dialect. Verder ben ik discreet, open, empathisch, doortastend en creatief.

Op www.regienbusschers.nl ziet u wie ik ben en wat mijn tarieven zijn.

De kosten voor mijn diensten zijn te declareren bij uw verzekering.

Monique van Eyndhoven 

Wanneer u behoefte heeft aan iemand om de uitvaart van uw dierbare overledene vorm te geven en te begeleiden maken we een afspraak voor een gesprek en dan kom ik bij u op bezoek om in alle rust uw wensen voor een mooie gedenkwaardige afscheidsdienst te bespreken.

Er kan en mag veel: onder andere een levensloop (die ik in overleg met u samenstel), kaarsjes aansteken, een toepasselijk gedicht, muziek, foto’s en er is alle ruimte voor eigen inbreng om zo te komen tot een liefdevolle uitvaart, rekening houdend met uw wensen.

De bedoeling is altijd dat u kunt terug kijken om een waardig afscheid waarin recht wordt gedaan aan uw geliefde overledene, die u moet missen. Met warmte en aandacht sta ik u daarin bij.

Elke Volmer

Mijn naam is Elke Volmer en ik help bij het maken en voordragen van verhalen over een overledene en werk samen met mensen die ernstig ziek zijn en binnenkort zullen overlijden.

Want bij momenten van verdriet en verlies is het belangrijk om steun te vinden in betekenisvolle woorden die troost bieden en herinneringen koesteren. Als toegewijde herinneringsverteller ben ik ervaren in het verwoorden van gevoelens en het delen van verhalen die recht uit het hart komen.

Ik ben empathisch en streef naar respect en zorgvuldigheid in alles wat ik doe en sta voor u klaar om u te begeleiden in deze emotionele reis.
Ieder afscheid is uniek en samen kunnen we een gedenkwaardig, warm en liefdevol afscheid maken dat bij de overledene maar ook bij u als nabestaande past.

Bij u thuis of op een door u gekozen locatie, stel ik u vragen en schrijf mee terwijl u vertelt en
herinneringen ophaalt. Daarna ga ik bezig met het schrijven van het verhaal over het leven om het voor te dragen tijdens de dienst . Immers de overledene en de verhalen zijn te mooi om te vergeten en blijven voor altijd in ons hart.