Overlijden melden

Wat te doen bij overlijden

Een arts zal na het overlijden de dood vast moeten stellen. Overlijdt iemand thuis, dan kunt u de huisarts bellen zodat die de dood kan vaststellen. In het ziekenhuis of woonzorgcentrum zal een behandelend of dienstdoend arts dit doen. Vervolgens zal de arts een verklaring van overlijden opstellen.

Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente. Contacteer uw familie. Breng familie en goede vrienden op de hoogte van het overlijden. Misschien willen zij persoonlijk afscheid nemen en de overledene nog even zien. Het kan voor uzelf een grote steun zijn om uw verdriet te kunnen delen en hulp te krijgen van familie of vrienden.

Edwin Kist bellen 053-4776650

Na het overlijden neemt u tevens contact met ons op. Het ziekenhuis, rusthuis, verzekering of woon zorgcentrum waar uw dierbare overleden is, kunnen u niet een bepaalde uitvaartonderneming opleggen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar, geen callcenter en nemen dan met u de eerste gang van zaken door en stellen tevens uw verzekering in kennis van het overlijden.

Indien u dit wenst komen wij gelijk naar u toe dag en nacht en zullen met u in alle rust overleggen wat de mogelijkheden zijn. Als u dat wilt, kunnen wij samen met u verzorgen en de overledene met de kist die u heeft uitgezocht naar de aula brengen (dus niet met een brancard) of thuisopbaren. Het overbrengen gebeurt altijd met een traditionele rouwauto. 

Neem de tijd, wij denken graag met u mee

Wij heb een moderne insteek, echter met de oude traditie en een eerlijk advies. De traditie waarin de tijd genomen wordt om het afscheid persoonlijk vorm te geven en er te zijn voor de overledene en zijn/haar nabestaanden.

Het is niet nodig om alle keuzes tijdens het eerste of tweede contact al te maken, wij komen eventueel elke dag langs en dat betekent bijvoorbeeld dat de invulling van de afscheidsplechtigheid niet de eerste dag volledig moet plaatsvinden.

Wij volgen geen standaardprocedures, maar zijn in staat om ons aan te passen aan uw situatie en hebben aandacht voor al uw ideeën en wensen.